Usługi w zakresie cesji i windykacji wierzytelności

szybkie odzyskanie pieniędzy

Podczas gdy windykacja wierzytelności jest na ogół kosztowna i czasochłonna, to cesja lub inaczej zakup wierzytelności gwarantuje klientowi szybkie odzyskanie pieniędzy. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku starszych wierzytelności.

Korzyści

  • Nie trzeba liczyć się z innymi wierzycielami dłużnika w procesie windykacji, w ramach którego odzyskiwanie należności może się przedłużać w nieskończoność.
  • Szybkie odzyskiwanie pieniędzy
  • Bilans bez trudnościągalnych zobowiązań — bez „zamrożonych” aktywów
  • Odzyskane środki można przeznaczyć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa

Proces

  • Wierzyciel przekazuje Evex podstawowe informacje dotyczące dłużników i wielkości ich zadłużenia.
  • Evex analizuje i dokonuje oceny danych oraz przedstawia swoją ofertę cenową w zakresie zakupu portfela wierzytelności.
  • Po osiągnięciu porozumienia, wierzyciel i Evex podpisują umowę cesji.
  • Wierzyciel przekazuje Evex wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności i podpisywany jest protokół przekazania.
  • Evex rozpoczyna windykację długu, wcześniej informując dłużnika o cesji.

Skontaktuj się z nami

Evex Distribution Sp.z.o.o.
ul. Stanisława Dubois 4/6
50-208, Wrocław
Poland